Aktuální informace

Číslo do školní družiny

720 550 677

Je to služební telefon, který zůstává ve družině. Zvykněte si, prosím, volat a psát na toto číslo.