Vybavení naší školy

V každé třídě je k dispozici počítač připojený k centrálnímu serveru, k internetu a s možností promítání na interaktivní tabuli.

V učebně 5. třídy je 12 počítačových stanic s využitím pro výuku Informatiky a dalších předmětů.

Každý učitel má k dispozici vlastní notebook, který může připojit k dataprojektoru a promítat tak cokoliv na interaktivní tabuli.

Škola je připojena k neomezené internetové přípojce s rychlostí 40 MBit/vteřinu

Pro vzdálenou výuku pro nepřítomné žáky disponujeme systémem Google Workspace, ve kterém má každý žák školky svoji emailovou adresu jmeno.prijmeni@zspisec.cz, učebnu s jednotlivými předměty a neomezený prostor na ukládání dat.

Dále disponujeme 11 tablety od firmy Apple, které jsou žákům zapůjčovány podle potřeby.

V programovém vybavení najdete základní systémy Miocrosoft Office, grafické programy a velké množství různých výukových programů offline i online, například velmi oblíbený online program Včelka.

Vlastníme též barevný laserový tiskový stroj ve formátu A3, který umožňuje scanovat libovolné materiály a tisknout vše potřebné. Kromě toho jsou umístěny další tiskárny například ve školce.