Naše třídy


Housenky

Ve třídě HOUSENEK je aktuálně 21 dětí ve věku od 2 do 4 let. Z toho vyplývá, že adaptace na školní prostředí a socializace je pro nás velmi důležitá. Chápeme jejich individuální potřeby, a proto se snažíme vzdělávat v tempu, jaký vyhovuje všem. Snažíme se dostatečně vyvážit spontánní a řízené činnosti tak, aby si to děti v této třídě mohly naplno užít a něco se naučit. Klademe také důraz na rozvoj samostatnosti a sebedůvěry. Vedeme je, aby mohly v praxi aplikovat základy slušného chování a aby se nebály říct si o pomoc.

Školním rokem vás budou provázet paní učitelky Verča a Denča.

Motýlci

Naše druhá třída MOTÝLKŮ je tvořena z 20ti dětí, které už se z housenčí kukly vylíhly do velikých motýlků a tedy je to třída nejstarších dětí ze školky. Budeme se také, mimo jiné, celý rok věnovat vhodnou formou přípravě pro vstup do ZŠ. Je pro nás důležité, abychom (dle RVP PV) pro děti připravovali pestrou nabídku činnosti, která obsáhne všechny oblasti vzdělávání a každý motýlek bude mít šanci se v něčem "najít". Důležitá je zejména podpora prosociálního chování, individuální mluvený i nemluvený projev a rozvoj dětské samostatnosti a zdravého sebevědomí. S tím souvisí i práce s chybou, při které máme možnost dětem ukázat, že každý občas chybuje a že je důležité umět se na něco zeptat nebo třeba poprosit o pomoc. Společně s dětmi chceme tedy budovat v naší třídě bezpečný prostor, do kterého budou chodit rády. Proto se jim budeme snažit poskytnout dostatek času a prostoru pro různé činnosti, do kterých nechceme děti nutit a respektovat tak jejich individuální vývoj.

Motýlkům bude v MŠ k dispozici paní učitelka Romča a Martina.


Základní škola a Mateřská škola Písečná, okres Ústí nad Orlicí

561 70 Písečná 2
web: www.zspisec.cz
e-mail: zspisec@orlice.cz
Nové telefonní číslo do školy: 725 414 875
Mateřská škola a školní jídelna: 465 618 149