Kroužky


  • florbal - pondělí 13:00 - 14:00; P. Bendl
  • flétna - pondělí, průběžně; D. Riesnerová
  • angličtina - pondělí 13:15 - 13:45 1. ročník; středa 13:15 - 13:45 2. ročník; Š. Grofová
  • taneční kroužek - středa 14:00 - 15:00; M. Václavková 
  • keramika - středa 12:15 - 15:00 (po skupinách - 1. skupina 12:30 - 13:15; 2. skupina 13:15 - 14:00; 3. skupina 14:00 - 15:00);    L. Šverclová, P. Rusková
  • míčové hry - středa 15:30 - 16:30; J. Maixner
  • výtvarný kroužek - čtvrtek 13:00 - 14:00; K. Marková
  • přírodovědný kroužek - čtvrtek 14:30 - 15:30; K. Stejskalová
  • sportovní přípravka - čtvrtek 15:45 - 16:45 (1. a 2. ročník); A. Dostálková