Školní družina

Telefonní číslo do ŠD

720 550 677

Úplata za školní družinu 150,-/měsíc

V ceně mají děti veškeré okopírované omalovánky, výtvarný materiál i veškerý materiál na ostatní činnosti.

Úplata za ranní družinu (pro 4. a 5. ročník) činí 40,-/měsíc

Provoz školní družiny

Ranní družina: 6:45 - 7:30 (pro všechny žáky) 

Odpolední družina: 11:30 - 16:15 (pouze pro žáky 1. - 3. ročníku, kteří jsou zapsaní)

Dokumenty ŠD