Aktuální informace z mateřské školy


Prosíme rodiče dětí, aby v týdnu od 10. do 14. 6. přišli do školky podepsat Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí dítěte do MŠ, popřípadě přinesli vyplněný Evidenční list dítěte, který obdrželi u zápisu. 

Uzavření MŠ
 
Mateřská škola bude uzavřena v době letních prázdnin od 15.7. do 18.8. 2024. Od pondělí 19.8.2024 se na Vás zase budeme těšit.

KRITÉRIA PRO PŘIJETÍ DÍTĚTE DO MATEŘSKÉ ŠKOLY V PÍSEČNÉ PRO ŠKOLNÍ ROK 2024/2025

 • přednostně se přijímají děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky na ZŠ, jejichž vzdělávání je od 1. 9. 2017 povinné, s trvalým pobytem ve školském obvodu stanoveným Obecním úřadem Písečná; 
 • dále se přednostně přijímají děti, které před zahájením školního roku dovrší 4 let věku, s trvalým pobytem ve školském obvodu stanoveným Obecním úřadem Písečná; 
 • následně se přijímají děti, které před zahájením školního roku dosáhnou 3 let věku s trvalým pobytem ve školském obvodu stanoveným Obecním úřadem Písečná; 
 • dále sourozenci již zapsaných dětí (MŠ, ZŠ); 
 • poté se přijímají děti, které dosáhnou věku 2 let před zápisem do MŠ s trvalým pobytem ve školském obvodu stanoveným Obecním úřadem v Písečné; 
 • Poté se přijímají děti, které dosáhnou věku 2 let před zápisem do MŠ s trvalým pobytem mimo školský obvod stanovený Obecním úřadem v Písečné;
 • dítě starší dvou let může být přijato k předškolnímu vzdělávání i mimo termín zápisu (v průběhu školního roku)do naplnění kapacity školy; 
 •  pokud dítě nedovršilo 2 let věku, MŠ nemůže přijmout přihlášku do MŠ.

Oznámení pro rodiče:

 • Nevoďte do MŠ děti s rýmou, kašlem, teplotou nebo jiným infekčním onemocněním.
 • Děti voďte do MŠ s doprovodem a předávejte je vždy paní učitelce.
 • Nevpouštějte cizí osoby do budovy školy.


Základní škola a Mateřská škola Písečná, okres Ústí nad Orlicí

561 70 Písečná 2
web: www.zspisec.cz
e-mail: zspisec@orlice.cz
Nové telefonní číslo do školy: 725 414 875
Mateřská škola a školní jídelna: 465 618 149