Zaměstnanci ZŠ

Mgr. Bc. Eliška Vacková

 • ředitelka školy
 • třídní učitelka 5. ročníku
 • výchovný poradce, preventista sociálně patologických jevů

Mgr. Drahoslava Riesnerová

 • třídní učitelka 1. ročníku
 • metodik environmentální výchovy

Mgr. Pavla Pípalová

 • třídní učitelka 2. a 3. ročníku

Mgr. Kateřina Marková

 • třídní učitelka 4. ročníku

Mgr. Šárka Grofová

 • učitelka AJ, PV, VV
 • vlastivěda a přírodověda 5. ročník

Bc. Jan Junek

 • učitel TV

Mgr. Michaela Bendlová

 • speciální pedagog, reedukační hodiny

Zdeněk Nutz

 • správce počítačové sítě
 • vyučující ICT v 5. ročníku

Monika Moravcová Dis

 • vychovatelka ve školní družině

Petr Lipenský 

 • topič

Jaroslava Malečková

 • úklid