Zaměstnanci jídelny

Květuše Lipenská

  • vedoucí školní jídelny
  • administrativní pracovnice
  • uklízečka MŠ

Marcela Pávková

  • kuchařka

Zdeňka Musilová

  • pomocná síla v kuchyni